• Terapia logopedyczna dzieci i dorosłych

  Logopeda
  Neurologopeda
  Bioenergoterapeuta Szczecin

 • Diagnoza i dopasowane metody terapeutyczne

  Terapia logopedyczna
  neurologopedyczna
  bioenergoterapeutyczna
  dzieci i dorosłych

 • Aktywny Trening Słuchowy

  Neuroflow

Czym jest mowa?

Na pozór proste pytanie dla każdego, kto bez problemu potrafi mówić, komunikować się z otoczeniem. Zwykle nie zastanawiamy się nad funkcjami, umiejętnościami, którymi posługujemy się w codziennym życiu. Nasze procesy myślowe, wyobrażenia, pomysły  przetwarzamy, werbalizujemy – przekazujemy.  Dzięki mowie potrafimy efektywnie porozumiewać się, wyrażać swoje opinie, uczucia oraz podstawowe potrzeby. Mowa towarzyszy nam już od urodzenia, udostępnia nam wiedzę o otaczającym świecie. Wpływa na nasze relacje społeczne, pozwala wyrazić swoją osobowość, jest nieodzownym, elementem naszego „bycia” tutaj, teraz oraz w przyszłości.

W momencie kiedy  w efekcie różnych przyczyn dochodzi do zaburzeń na poziomie artykulacji czy porozumiewania się z otoczeniem,  świat wewnętrzny dziecka, osoby dorosłej zostaje zniekształcony lub zamknięty dla odbiorcy.

„To, że milczę nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia” Jonathan Carroll

Sentencję Jonathana Carroll można interpretować w znaczący sposób do osób, które mają trudności w werbalizowaniu z powodu towarzyszących wymowie wad artykulacyjnych oraz dzieci dotkniętych zaburzeniami ze spectrum autyzmu, opóźnionego rozwoju mowy oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Dlaczego logopedia?

Jako mój osobisty wybór, droga połączona z pasją niesienia zmian w życiu osób, które w myśl sentencji milczą bo czują się sfrustrowane swoją wadą wymowy, nie mówią ponieważ etiologia zaburzenia zahamowała rozwój mowy.

Nazywam się Irmina Bednarz. Z wykształcenia jestem pedagogiem oraz neurologopedą. Ukończyłam studia magisterskie w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej, Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Podyplomowe Studia Nerologopedii na Uniwersytecie Gdańskim.

Jestem certyfikowanym Providerem  aktywnego Treningu słuchowego Neuroflow przeprowadzanego w terapii Zaburzeń  Przetwarzania Słuchowego APD.

Przez wiele lat swojego doświadczenia zawodowego pracowałam nad profilaktyką, rozwojem oraz stymulowaniem funkcji mowy u dzieci i młodzieży  z różnymi zaburzeniami mowy, z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, oraz z dziećmi w normie intelektualnej. W wyniku dalszego rozwoju zawodowego jako neurologopeda  zajmuję się również osobami dorosłymi w przypadku zaburzeń mowy i komunikacji (afazja, dyzartria) powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu, a także z trudnościami komunikacyjnymi.

Stosowane przeze mnie metody na zajęciach zawsze dostosowane są do potrzeb Pacjenta. Priorytetem w trakcie terapii w moim gabinecie jest specjalistyczna ocena i dalsza współpraca mająca na celu przezwyciężenie zaburzeń rozwojowych oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Uważam, że jeśli pragnie się rzetelnie i profesjonalnie wykonywać swój zawód, powinno się doskonalić swoje umiejętności. Tak, więc uczestniczę systematycznie w szkoleniach, które poszerzają zakres moich kwalifikacji oraz terapeutycznych oddziaływań.

Przebyte szkolenia

 • Kurs masażu Dzieci oraz Osób Dorosłych Metodą Shantala - Instruktor masażu dzieci i młodzieży metodą Shantala, masażu osób dorosłych metodą Shantala.
 • Manualne torowanie głosek pod kierunkiem Elżbiety Wianeckiej.
 • Szkolenie modułowe MFS-Certyfikowany terapeuta leczenia zaburzeń motorycznych.
 • Podstawy diagnozy i terapii zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna
 • Nosowanie i ćwiczenia podniebienia miękkiego w praktyce logopedycznej.
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD
 • Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii i neurologopedii wg Esther de Ru
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
 • Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego ENMOT
 • Wibratory logopedyczne w praktyce
 • Wczesna diagnostyka i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt
 • Ankyloglossia u noworodków i niemowląt-diagnoza i terapia
 • Trening karmienia logopedycznego od podstaw
 • Elektrostymulacja w logopedii.
 • Od jedzenia, połykania i oddychania do mówienia - rola funkcji pokarmowych w rozwoju mowy.
 • GUGUHOPLA - od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo - literowego.
 • Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego Metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy.
 • Badania słuchu w pracy logopedy.
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza-terapia-masaż.
 • Afazja I moduł. Diagnoza i terapia chorych w ostrym okresie udaru. Analiza przypadków. Warsztaty neurologopedyczne.
 • Od dźwięku do języka - rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem
 • Masaż neurologopedyczny palpacyjno-pulsacyjny wg Marty Zawichrowskiej.
 • Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart.
 • Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej.
 • VB-MAPP. Ocena i planowanie terapii.
 • Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.
 • Szkolenie podstawowe PECS
 • III stopniowe szkolenie: Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z autyzmem.
 • Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić ale nie mogą?
 • Bioenergoterapia, uzdrawianie, energia uniwersalna (Prowadzący: Jerzy Strączyński) 

 • Opieka logopedyczna nad pacjentem z rozszczepem wargi i/lub podniebienia (Prowadząca dr n.med. Elżbietę Radkowską) 

 • Terapia małego dziecka z autyzmem. (Prowadząca: mgr Joanna Wójtowicz Pałasz)

 • Logopeda Szczecin zaprasza na zajęcia terapeutyczne dzieci i dorosłych

  Zaburzenia mowy mogą być spowodowane wieloma czynnikami i dotykają nie tylko dzieci. Także dorośli często borykają się z tym problemem, co może być np.  konsekwencją przebytych schorzeń. Aby rozpocząć skuteczną terapię konieczne jest postawienie trafnej diagnozy. Logopeda Szczecin z gabinetu MoWa, posiada doświadczenie i wysokie kwalifikacje, dzięki czemu może zaproponować taką formę terapii, która przyniesie najszybsze i najlepsze efekty. Przykłada wagę także do tego, aby spotkania terapeutyczne odbywały się w przyjemnej atmosferze, aby mali Pacjenci chętnie przychodzili na zajęcia.

  Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rodzice uczestniczyli w spotkaniach, dzięki temu będą mogli wybrane ćwiczenia powtarzać z dzieckiem w domu - pozwoli to na szybsze zakończenie procesu terapii. Każdy Pacjent traktowany jest indywidualnie, bo tylko takim podejściem można osiągnąć sukces. Logopeda przyjmujący w Szczecinie w gabinecie MoWa, dla zapewnienia najwyższych standardów terapeutycznych, wciąż pracuje nad rozwojem i podnoszeniem kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach. Zachęcam do jak najwcześniejszego podjęcia terapii, w razie pytań proszę o kontakt.

 • Neurologopedia Szczecin w gabinecie MoWa na najwyższym poziomie

  Neurologopedia w Szczecinie zajmuje się zaburzeniami mowy wynikającymi z nieprawidłowości w działaniu układu nerwowego. Mogą one występować zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Warto zachować czujność, kiedy zaobserwujemy u dziecka np. problemy z jedzeniem (gdy dziecko preferuje pokarmy zmiksowane), gdy ma problemy z mówieniem lub występuje nadmierne ślinienie. Jeśli któryś z wymienionych objawów występuje u dziecka, nie zawsze oznacza poważne problemy, ale jak mówi znane powiedzenie „lepiej dmuchać na zimne” i skonsultować się neurologopedą, który zweryfikuje  nasze obawy.

  W moim gabinecie zajmuję się stawieniem diagnozy, ustaleniem planu terapeutycznego i wdrożeniem go w życie Pacjenta. Wszyscy wiemy, jak wielkie znaczenie ma mowa w naszym życiu, która służy do komunikowania się, dlatego wszelkie nieprawidłowości powinny skłonić nas do wizyty w gabinecie neurologopedii w Szczecinie. Szeroka wiedza na temat zaburzeń mowy oraz specjalistyczne techniki diagnostyczne pozwalają mi na zastosowanie indywidualnej terapii. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu telefonicznego i ustalenia terminu wizyty. Pracuję zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi.

 • Gabinet logopedyczny MoWa zaprasza na konsultację i terapię

  Zaburzenia mowy u dzieci i dorosłych powinny być jak najprędzej skonsultowane ze specjalistą, aby jak najszybciej rozpocząć terapię, istnieje wtedy większa szansa na poprawę. Gabinet logopedyczny MoWa w Szczecinie przyjmuje dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, także dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem oraz dorosłych z zaburzeniami wnikającymi z występowania chorób neurologicznych. To trudna dziedzina i wymaga opracowania indywidualnego planu działania, popartego dogłębną wiedzą. Prawidłowo dobrana terapia pozwoli osiągnąć doskonałe efekty.

  Metody terapeutyczne są dopasowywane do Pacjenta, zarówno pod względem zaburzeń, jak również preferencji i zainteresowań dziecka. Tym sposobem spotkanie przebiega w miłej atmosferze, co w dużej mierze podnosi skuteczność terapii, ponieważ wszelkie stresowe sytuacje, mogą niekorzystnie wpływać na zaburzenia mowy i spowalniać uzyskanie zadowalających efektów. Gabinet logopedyczny Szczecin to miejsce, gdzie będziemy wspólnie pracować na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych. Serdecznie zachęcam do kontaktu, z przyjemnością udzielę interesujących Państwa informacji.

 • Poradnia logopedyczna Szczecin - zapraszam na konsultację

  Mowa pozwala na komunikowanie się i jakiekolwiek zaburzenia w tym względzie mogą zaniżać naszą samoocenę i sprawiać trudności w codziennym życiu. Problematyczne jest, kiedy podczas rozmowy nie zostajemy rozumiani, pojawia się frustracja i wycofanie. Jeśli zauważyłeś u siebie lub swojego dziecka zaburzenia mowy, czym prędzej podejmij odpowiednie kroki i udaj się do poradni logopedycznej w Szczecinie. Wad wymowy jest wiele i w zależności od postawionej diagnozy, stosuje się odpowiednią metodę terapeutyczną. W poradni uzyskasz informacje na temat zaburzeń i proponowany plan działania.

  Poradnia logopedyczna Szczecin posiada doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, a także z dorosłymi  z zaburzeniami mowy i komunikacji, które są następstwem uszkodzenia mózgu. Wysokie kwalifikacje z zakresu logopedii i neurologopedii oraz pedagogiki rewalidacyjnej pozwalają mi na skuteczne działanie i zastosowanie optymalnych metod. Mój gabinet wyposażony jest w pomoce terapeutyczne, które sprawiają, że zajęcia są ciekawe i nie są dla dzieci tylko przykrym obowiązkiem. Pozytywne nastawienie to połowa sukcesu.

 • Dobry logopeda Szczecin polecany przez Pacjentów

  Zajęcia logopedyczne powinny być przeprowadzane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, gdyż źle wykonana terapia może przynieść więcej szkody niż pożytku. Wszelkie opóźnienia mogą rzutować na późniejszy przebieg leczenia. Dobry logopeda w Szczecinie, powinien przede wszystkim postawić właściwą diagnozę, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu. Dopiero kiedy znana jest przyczyna zaburzeń mowy, można dobrać metodę oraz jej intensywność. Zaburzenia mowy mogą mieć podłoże psychiczne, wynikać z uszkodzeń struktur mózgu lub uszkodzeń aparatu mowy. W każdym przypadku terapia będzie inna.

  Jąkanie, reranie, mowa bezdźwięczna to tylko najbardziej znane wady wymowy występujące u dzieci, ale tak naprawdę takich zaburzeń jest dużo więcej. Każdą z tych zaburzeń mowy można poddać terapii, trzeba jednak wiedzieć, że nie ma jednego rozwiązania, które można zastosować u wszystkich. Niezwykle ważne jest indywidualne podejście, ponieważ każdy potrzebuje innego traktowania. Dobry logopeda w Szczecinie dąży do skrupulatnego wykonywania ćwiczeń i zadań, dbając jednocześnie o zachowanie miłej atmosfery - bardzo istotne jest, aby dzieci mogły pracować bez niepotrzebnego stresu. Zapraszam do gabinetu MoWa!

Zapraszam serdecznie rodziców dzieci, młodzież i dorosłych
do kontaktu ze mną i w razie potrzeby nawiązanie dalszej współpracy.
Termin zajęć ustalany jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

mgr Irmina Bednarz

logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog
Provider metody Neuroflow ATS

Tel. +48 509 728 806

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gabinet czynny

pon. - pt.- 13:00 - 18:00
sobota: zamknięte
niedziela: zamknięte

Adres

Gabinet 334 (II piętro, winda)
ul. Teofila Starzyńskiego 2
70-506 Szczecin