Trening słuchowy

Neuroflow

Aktywny trening słuchowy dla dzieci

Neuroflow jest to aktywny Trening Słuchowy dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego  (CAPD). Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego najczęściej skutkują opóźnieniem rozwoju mowy lub zaburzeniem rozumienia mowy, a w dalszej konsekwencji powodują trudności w nauce, szczególnie czytania i pisania. Obserwacje wskazują na to, że około połowa dzieci z trudnościami w nauce, z dysleksją, z zaburzeniami uwagi oraz nadpobudliwością wykazuje właśnie zaburzenia przetwarzania dźwięków. Na zaburzenia przetwarzania słuchowego składa się zespół wielu  symptomów, które przejawiają się:

 • Trudnościami ze słyszeniem w hałaśliwym środowisku oraz ze zrozumieniem wypowiedzi, gdyż przeszkadzają  inne dźwięki
 • Problemem  z określeniem kierunku, z którego dobiega głos,
 • Zmęczeniem  po przebywaniu w głośnym środowisku,
 • Trudnościami  z wykonywaniem kilkuetapowych poleceń, szczególnie tych podanych w jednym zdaniu,
 • Problem ze zrozumieniem długich rozmów, nie rozumieniem  wypowiedzi,
 • Osłabioną pamięcią słuchową (na przykład trudnościami z zapamiętaniem lub powtórzeniem usłyszanej informacji),
 • Trudności z uczeniem się na pamięć i zapamiętywaniem sekwencji dźwięków (na przykład nazw dni tygodnia, miesięcy czy tabliczki mnożenia),
 • Myleniem podobnie brzmiących słów,
 • Problemem z nauką języka obcego i poznawaniem nowego słownictwa,
 • Trudnościami  z dobrą organizacją,
 • Zaburzoną intonacją (mowa monotonna, cicha, albo odwrotnie bardzo szybka i zbyt głośna),
 • Problemem z czytaniem, pisaniem, wymową,
 • Popełnianie błędów ortograficznych typu słuchowego

W efekcie wymienionych objawów dzieci  z zaburzeniami przetwarzania słuchowego na co dzień zmagają się z trudnościami, które utrudniają efektywne porozumiewanie się, naukę czytania i pisania. Często mają kłopoty w zakresie interpretowania oraz stosowania cech prozodycznych mowy. Niewłaściwie odczytują akcent i intonację usłyszanych komunikatów werbalnych. Trudno im odpowiednio modulować głos podczas wypowiedzi. W efekcie ich mowa jest monotonna i zbyt cicha albo za głośna. Może to powodować nieporozumienia pomiędzy dziećmi i innymi osobami z ich środowiska.

Problemy związane z przetwarzaniem słuchowym wpływają na funkcjonowanie dziecka, odczuwanie  stresu związanego z edukacją szkolną, komunikowaniem się z otoczeniem, może powodować obniżenie samooceny oraz wycofywanie się z kontaktów rówieśniczych. Podstawową metodą terapeutyczną w przypadku omawianych zaburzeń jest tzw. indywidualny trening słuchowy. Program pozwala na dostosowanie tempa i ćwiczeń do potrzeb dziecka i możliwości rodziców-trening prowadzony jest w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Program jest dostosowany dla dzieci od wieku przedszkolnego do młodzieży. Ocena wyższych funkcji słuchowych jest istotnym elementem diagnozy logopedycznej dzieci z trudnościami w uczeniu się, SLI, ADHD, autyzmem, opóźnieniem rozwoju mowy. Terapia Nuroflow ATS  jako jedna z nielicznych w tej dziedzinie - opiera się na najnowszej wiedzy i badaniach medycznych. Jest to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych.

Korzyści z terapii Neuroflow ATS:

 • Rozwój mowy i komunikacji werbalnej
 • Lepsze słyszenie mowy w hałasie
 • Poprawa wyników w nauce
 • Wydłużenie pamięci i uwagi słuchowej
 • Profesjonalny logopeda w Szczecinie

  Jeśli potrzebny jest Ci logopeda w Szczecinie zapraszam do Gabinetu Logopedycznego MoWa. Przyjazna i przyjemna atmosfera jaka tutaj panuje stwarza wiele możliwości dla Pacjentów z rożnymi problemami i zaburzeniami mówienia. Jestem specjalistką - neurologopedą zajmującą się od lat kształtowaniem mowy i komunikacji, także u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz z opóźnionym rozwojem mowy. Priorytetem moim jest postawienie właściwej diagnozy oraz zapewnienie skutecznej terapii i rehabilitacji mowy w dziedzinie szeroko rozumianej komunikacji zarówno małych dzieci, jak i osób dorosłych. 

  Jako logopeda w Szczecinie wciąż się rozwijam i podnoszę swoje kwalifikacje. Prowadzę terapię dla osób autystycznych i osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Staram się, aby metody stosowane przeze mnie na zajęciach było dostosowane zawsze do moich Pacjentów. Kluczem i elementem istotnym jest właściwa diagnoza i dalsza współpraca mająca na celu przezwyciężenie zaburzeń rozwojowych. Zależy mi na tym, aby mój gabinet świadczył usługi logopedyczne na najwyższym poziomie, dlatego też do każdego Pacjenta podchodzę ze szczególną dokładnością oferując mu swoją pomoc.

 • Neurologopeda w Szczecinie – dbałość i troska o mowę każdego Pacjenta

  Neurologopedia jest dziedziną zajmującą się diagnozą oraz terapią różnych postaci zaburzeń mowy, które zostały spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Dotyczy ona osób cierpiących na dysfazję, afazję, mózgowe porażenie dziecięce i autyzm. Jeśli u Twojego dziecka występują problemy z mową i często towarzyszą mu trudności z przełykaniem, żuciem i gryzieniem twardych pokarmów potrzebna jest jak najszybsza diagnoza i terapia logopedyczna. Neurologopeda w Szczecinie zaprasza dzieci i dorosłych do gabinetu MoWa na konsultację logopedyczną i zajęcia terapeutyczne.

  Do każdego Pacjenta, zarówno małego jak i dorosłego podchodzę indywidualnie dobierając odpowiednią terapię logopedyczną do jego potrzeb. Bardzo istotną kwestią w całym tym procesie jest wzajemna współpraca. Pacjent, który uczestniczy aktywnie w zajęciach, ćwiczy i powtarza wybrane słowa, a także nazywa przedmioty w swoim otoczeniu ma szansę szybciej usprawnić swoją mowę i poprawić komunikację w społeczeństwie. Mówiąc krótko terapia jest pierwszym krokiem do nowego i lepszego życia. Pilnie poszukiwany neurologopeda w Szczecinie? Skontaktuj się z moim gabinetem!

 • Specjalistyczny gabinet logopedyczny w Szczecinie

  Gabinet logopedyczny w Szczecinie – MoWa oferuje profesjonalne zajęcia logopedyczne dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami i nieprawidłowościami mowy. Prawidłowe wypowiadanie słów ma ogromne znaczenie w komunikacji i relacjach międzyludzkich, dlatego tak istotne jest usprawnianie i ćwiczenie mowy już na wczesnym etapie życia. Będąc w takiej sytuacji warto spotkać się z logopedą, który w sposób fachowy i rzetelny zdiagnozuje i zastosuje odpowiednie leczenie. Właściwe dobrana terapia ma na celu wyeliminowanie problemu i na tym głównie mi najbardziej zależy w mojej pracy.

  Mój gabinet logopedyczny w Szczecinie otwarty jest dla każdego Pacjenta. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych moimi usługami w dziedzinie logopedii na spotkanie podczas, którego zostaną przeprowadzone wszelkie istotne badania oraz diagnoza stwierdzająca lub wykluczająca zaburzenia mowy. Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pomagam w kształtowaniu umiejętności prawidłowej artykulacji, prowadzę ćwiczenia wyrazistości i płynności mowy przy wykorzystaniu nowoczesnych metod oraz pomocy dostosowanych do możliwości Pacjentów.

 • Poradnia logopedyczne w Szczecinie – nowoczesne metody terapeutyczne

  MoWa to poradnia logopedyczna w Szczecinie dysponująca najnowszymi narzędziami diagnostycznymi i metodami terapii w dziedzinie logopedii i neurologopedii dla dzieci i dorosłych. Specjalistyczne usługi świadczone są przez wykwalifikowaną i wykształconą pedagog, która posiada wykształcenie logopedyczne. Od lat zajmuje się pracą z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, jak również dorosłymi z afazją i dyzartrią. Prowadzone są terapie logopedyczne mające na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe poprawianie trudności w porozumiewaniu.

  Zanim zastosowana zostanie odpowiednia terapia musi zostać przeprowadzony wywiad z Pacjentem lub jego Rodzicem, szereg specjalistycznych testów oraz wnikliwa obserwacja. Po postawieniu diagnozy i opracowaniu indywidualnego planu działania oraz programu terapeutyczno-logopedycznego przystępuję do współpracy z Pacjentami oferując rzetelną pomoc w leczeniu. Poradnia logopedyczna w Szczecinie świadczy usługi na wysokim poziomie. Wiedzę opartą na długoletnim doświadczeniu i pracy z dziećmi łączę z profesjonalnym sprzętem medycznym, co pomaga mi w uzyskaniu efektywnych rezultatów.

 • Dobry logopeda w Szczecinie – zajęcia dopasowane do Pacjentów

  Dobry logopeda w Szczecinie charakteryzuje się doświadczeniem oraz umiejętnościami w dziedzinie logopedii. Irmina Bednarz to wykwalifikowany neurologopeda zajmujący się pracą z dorosłymi i dziećmi mającymi kłopoty oraz trudności w mówieniu i komunikacji. Mowa bywa ważną częścią w życiu każdego człowieka, gdyż wpływa na kształtowanie jego wizerunku, a także na osiąganie sukcesu. Wszystkie osoby, które mają problemy w porozumiewaniu się zapraszam do kontaktu i skorzystania z porad rzetelnego logopedy. Korygowaniem wady wymowy zajmuję się u Pacjentów w każdym wieku.

  Na fachową pomoc z mojej strony mogą liczyć osoby z zaburzeniami mowy, jak i wadami wymowy. Pracuję nad rozwojem komunikacji dzieci z autyzmem oraz rozwojem kluczowych umiejętności komunikacyjnych. Dobry logopeda Szczecin stara się podnosić swoje kwalifikacje, aby efektywność jego pracy wzrosła i przyniosła pozytywne efekty. Jeśli Twoje dziecko ma trudności z prawidłową artykulacją, jak również rozumieniem dłuższych lub bardziej złożonych poleceń nie zwlekaj! Współpraca z dobrym logopedą w Szczecinie pomoże osiągnąć właściwy cel – tj. komunikację z innymi. Zapraszam!

Jeśli chcesz sprawdzić czy u Twojego dziecka występują zaburzenia przetwarzania słuchowego, umów się na diagnozę.