Diagnoza logopedyczna

Przygotowanie szkolne

Przygotowanie logopedyczne dzieci

Mowa w życiu człowieka jest podstawowym narzędziem w komunikowaniu się, zdobywaniu informacji oraz nawiązywaniu kontaktów społecznych. Dobrze rozwinięta mowa ustna stanowi podstawę do podjęcia nauki szkolnej.  Rozwój mowy powinien zakończyć się ok. 6-7 roku życia. Mowa dziecka 6-letniego powinna być już  w zasadzie ukształtowana jednak proces rozwoju języka nadal trwa.

Większość dzieci z trudnościami w mówieniu ma kłopoty w nauce, w szczególności w zakresie opanowania nauki czytania i pisania. Wady wymowy powodują: -nieśmiałość, -lękliwość, -poczucie niższości. Dlatego ważna jest wczesna diagnoza i zlikwidowanie przyczyn zaburzeń poprzez podjęcie terapii logopedycznej. Najważniejsze właściwości rozwojowe  jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę w szkole:

 • dojrzałość poznawcza Dziecko potrafi: -skupić uwagę przez dłuższy czas na tej samej czynności (15-20 minut)
 • słuchać uważnie i reagować na polecenia nauczyciela, a także umieć je wykonać zgodnie z podaną instrukcją
 • wyrażać swoje myśli, spostrzeżenia, odczucia bądź potrzeby
 • poprawnie komunikować się z innymi osobami oraz wyraziście artykułować głoski, sylaby, wyrazy i zdania
 • uczestniczyć w rozmowie oraz przestrzegać elementarnych zasad kultury słuchania i mówienia
 • doprowadzić do końca rozpoczętą pracę
 • określić i zastosować stosunki przestrzenne
 • łączyć ze sobą takie same proste symbole i formy graficzne
 • dobierać obrazki w pary
 • układać elementy wg wzoru (mozaiki, patyczaki)
 • złożyć obrazek z pociętych elementów wg wzoru i bez wzoru
 • opisać słowami obrazek, wymieniając jego elementy, czynności
 • ułożyć historyjkę obrazkową złożoną z 3-4 obrazków
 • znaleźć około 6-8 różnic między różniącymi się obrazkami
 • klasyfikować przedmioty, figury geometryczne wg jednej lub więcej cech (kolor, wielkość, kształt, przeznaczenie)
 • komponować własne układy o powtarzającym się rytmie
 • odwzorować proste szlaczki, litery i cyfry lub inne znaki
 • wskazać brakujące elementy w rysunkach
 • posługiwać się określeniami czasu (pory dnia, dni tygodnia, pory roku)

W gabinecie oferuję kompleksowa opiekę logopedyczną dzieci przygotowujących się do podjęcia nauki szkolnej w celu wyeliminowania trudności  językowych wpływających na sferę emocjonalną oraz  poznawczą dziecka.

 • Właściwa diagnoza logopedyczna kluczem do sukcesu!

  Diagnoza logopedyczna jest bardzo ważnym sposobem postępowania badawczego mającym na celu wykluczenie lub potwierdzenie istnienia wad czy zaburzeń mowy u danego Pacjenta. To od niej zależy całkowity plan działania i późniejszy proces leczenia logopedycznego W poradni MoWa w Szczecinie wykonuje się szereg specjalistycznych czynności tj. obserwację, wywiad i wszelkiego rodzaju testy, które pomagają w ustaleniu odpowiedniej diagnozy logopedycznej. Podczas takiej wizyty diagnostycznej ustala się budowę anatomiczną, a także sprawność narządu mowy u dzieci, jak i osób dorosłych.

  W dziedzinie logopedii bardzo ważną rolę odgrywa, także słuch i to nad jego fizjologią oraz budową pedagog przeprowadza szereg badań podczas wstępnej diagnozy logopedycznej. Właściwe i szczegółowe przeprowadzenie profilaktycznej wczesnej diagnostyki pozwala na kształtowanie prawidłowego wysławiania się u dzieci już od najwcześniejszego okresu ich życia. W celu zalecenia właściwej terapii diagnozę logopedyczną można przeprowadzić w każdym wieku. Jeśli zauważyli Państwo u swoich dzieci zaburzenia mowy lub wady zapraszam do gabinetu MoWa na spotkanie i diagnozę logopedyczną.

 • Najlepsza terapia wad wymowy – Poradnia Logopedyczna MoWa

  Jeżeli zauważyłeś, że Twoje dziecko zniekształca głoskę lub w ogóle jej nie wypowiada skontaktuj się jak najszybciej z profesjonalnym gabinetem logopedii w Szczecinie. Po przeprowadzeniu odpowiedniej diagnozy logopedycznej i zastosowaniu terapii wad wymowy, możliwa jest szybka nauka prawidłowej artykulacji. W zależności od tego jakie głoski są zniekształcane dobiera się indywidualny program terapeutyczny. Do najczęściej spotykanych wad wymowy można zaliczyć seplenienie, mowę bezdźwięczną, wadliwe wypowiadanie głoski r, g , k, a także nosowanie zarówno otwarte, jak i zamknięte.

  Prawidłowo przeprowadzona terapia wad wymowy powinna obejmować szereg ćwiczeń artykulacyjnych z wykorzystaniem gestów, jak również stymulację słuchową, ćwiczenia funkcji wzrokowych oraz motorycznych. Istotne są także ćwiczenia oddechowe i programowanie języka. Terapia wad mowy ma na celu złagodzenie zaburzeń lub całkowite ich wyeliminowanie, gdyż przez to komunikacja językowa zarówno u dzieci, jak i u dorosłych jest bardzo utrudniona. Zajęcia w gabinecie MoWa prowadzone są w przyjaznej i miłej atmosferze. Celem takich spotkań jest nawiązanie kontaktu werbalnego praca nad rozwojem Pacjenta.

 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji – metody dopasowane do Pacjentów

  Komunikacja międzyludzka ma ogromny wpływ na relacje społeczne każdego człowieka. Daje mu możliwość wyrażenia nie tylko swoich uczuć i emocji, ale przede wszystkim samego siebie. Problemy komunikowania się dzieci wpływają na ich nauczanie i edukację, ograniczając im tym samym szasnę na normalne, samodzielne dorosłe życie. Jeśli widzisz u swojego dziecka problem w komunikowaniu się przyjdź z nim na terapię zaburzeń mowy i komunikacji do poradni logopedycznej MoWa w Szczecinie. Tutaj pomoc znajdą osoby z zaburzeniami mowy takimi jak: autyzm, afazja, dysleksja czy jąkanie.

  Do każdego Pacjenta podchodzę indywidualnie dopasowując do niego odpowiednią terapię zaburzeń mowy i komunikacji. Zapraszam na spotkanie i diagnozę logopedyczną osoby w każdym wieku i z każdym rodzajem problemu z zakresu zaburzeń komunikacyjnych. Każde spotkanie jest dokładnie przeze mnie przeanalizowane i realizowane według określonego planu. Priorytetem moim jest postawienie sobie celów, które wynikają z właściwej diagnozy logopedycznej i możliwości każdego Pacjenta. Terapia zaburzeń mowy i komunikacji może pomóc każdemu, dlatego ważne jest jej wczesne rozpoczęcie!

 • Wczesna interwencja logopedyczna - daj dziecku to co najlepsze

  Wczesna interwencja logopedyczna dotyczy dzieci do trzech lat, a diagnozę najlepiej postawiać zanim dziecko ukończy pierwszy rok życia. Wydawać by się mogło, że pójście do logopedy tak wcześnie, to przesada, ale tak nie jest. Jest to najlepszy moment na ocenę warunków anatomicznych jamy ustnej i odruchów pierwotnych. Można rozpocząć działania mające na celu wspieranie rozwoju poznawczego i ruchowego oraz naukę właściwych technik karmienia. Wczesna interwencja logopedyczna ma na celu wyrównanie nieprawidłowości we wczesnym stadium, co może zapobiec poważniejszym problemom w przyszłości.

  Jeśli zauważymy, że dziecko nadmiernie się ślini, ma problemy ze ssaniem i połykaniem pokarmów to sygnały na które warto zwrócić uwagę. Znane powiedzenie mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego warto skonsultować się ze specjalistą także wtedy, gdy pozornie wszystko jest w porządku. Wszelkie zaniechania w tym względzie będą miały konsekwencje w późniejszym życiu dziecka. Specjalista neurologopeda ze Szczecina wskaże najlepszy sposób postępowania. Wczesna interwencja logopedyczna pozwoli podjąć działania terapeutyczne, jak np. masaże, odpowiednie techniki karmienia oraz układania dziecka.

 • Przygotowanie szkolne - zapraszam do poradni

  Mowa jest narzędziem do porozumiewania się oraz pozyskiwania i prawidłowego przetwarzania informacji. Wszelkie zaburzenia w rozwoju mowy niekorzystnie wpływają na życie szkolne dziecka, zarówno pod względem nauki. Błędnie wymawiane wyrazy, są przez dziecko błędnie zapisywane, a to w znacznym stopniu zakłóca naukę pisania i czytania, a także rozumienia tekstu. Zaburzenia mowy w pierwszych latach mogą rzutować na późniejszą edukację, dlatego ważne jest przygotowanie szkolne pod względem logopedycznym. Warto obserwować rozwój mowy u dziecka, aby  w porę podjąć odpowiednie kroki.

  Jeżeli rodzic zaobserwuje jakiekolwiek zaburzenia czy opóźnienia w rozwoju mowy, powinien zgłosić się z dzieckiem do specjalisty logopedy. W gabinecie MoWa uzyskają Państwo potrzebną pomoc, postawię diagnozę i jeśli zajdzie taka konieczność rozpoczniemy działania terapeutyczne. Przygotowanie szkolne z zakresu rozwoju mowy, to bardzo ważne także z punktu widzenia kontaktów społecznych. Wady wymowy często są nierozumiane przez rówieśników, wpływają na brak akceptacji i zaniżoną samoocenę dziecka, dlatego warto skorzystać z porady specjalisty. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszej poradni logopedycznej.  

Mowa dziecka jest istotnym kryterium dojrzałości do podjęcia nauki w szkole. Warto obserwować rozwój mowy dziecka, aby kiedy to konieczne rozpocząć odpowiednie działania w postaci terapii logopedycznej.